Більче-Золотецька громада
Тернопільська область, Чортківський район

РЕГЛАМЕНТ 3 частина

Дата: 04.12.2020 16:30
Кількість переглядів: 641

РОЗДІЛ ІII.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ. СЕСІЇ ТА ПЛЕНАРНІ

 ЗАСІДАННЯ РАДИ

 

 Стаття 19. Сесійна форма роботи Ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради – це форма роботи Ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій Ради.

У  разі  необхідності  сесії  Ради  можуть  складатися з двох та більше пленарних засідань.

2.Результати поіменного голосування з питань порядку денного підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

  3. Всі результати поіменних голосувань розміщуються на офіційному веб-сайті ради  і зберігаються протягом необмеженого строку.

 

Стаття 20. Скликання чергових та позачергових сесій Ради.

1. Перша сесія новообраної Ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу Ради відповідно до закону.

Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів Сільського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного Сільського голови відповідно до закону головує на пленарних засіданнях Ради першої сесії новообраний голова.

У разі якщо на час проведення першої сесії Сільський голова не зареєстрований відповідно до закону про місцеві вибори, про що на сесії Ради інформує голова територіальної виборчої комісії, Рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях Ради до обрання Секретаря Ради. З часу обрання Секретаря Ради він головує на пленарних засіданнях Ради.

2. Рішення про скликання чергової сесії доводиться до відома депутатів та населення не пізніш як за 10 (десять) днів до пленарного засідання сесії Ради,  у виняткових випадках - не пізніш як за день до пленарного засідання сесії Ради.

3. Інформація про місце і час проведення та попередній порядок денний пленарних засідань Ради доводиться Секретарем Ради або за його дорученням працівниками апарату Ради та виконкому до відома кожного депутата засобами телефонного зв'язку або шляхом направлення повідомлення на електронну пошту. Окрім цього, доведення інформації про місце і час проведення сесії та попередній порядок денний пленарних засідань Ради здійснюється шляхом публікації повідомлення на офіційному сайті Ради Відповідальним підрозділом.

Відкриття  сесії  ради  оголошується  головуючим  на  початку  першого  пленарного  засідання.                                                                                                                                              4.  Відкриваючи  сесію,  головуючий  повідомляє  номери  сесії,  скликання  ради  та  оголошує підставу її скликання відповідно до цього Регламенту. 

5.  Перед  закриттям  пленарного  засідання  головуючий  на  засіданні  уточнює  час  проведення  наступного  засідання  Ради.  Питання,  не  розглянуті  на  поточному  пленарному  засіданні,    підлягають             розгляду         на наступному пленарному засіданні у визначеній  послідовності.

6.Закриття  сесії  оголошується  головуючим  на  пленарному  засіданні  після  розгляду  всіх питань порядку денного.  

7. Під час відкриття сесії та після її закриття виконується Державний Гімн України. 

8. Позачергові сесії скликаються у випадку надзвичайної ситуації та необхідності вирішення невідкладних питань щодо забезпечення життєдіяльності територіальної громади.

9. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради підписані ініціаторами надаються Сільському голові із зазначенням питань порядку денного разом ізпроєктами рішень, розгляд яких пропонується, як правило, не пізніше ніж за тридні до початку сесії .

 10. Рішення про скликання позачергової сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії  із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради, у порядку, передбаченому цим Регламентом для скликання чергової сесії Ради.

  11. Матеріали позачергової сесії видаються депутатам при їх реєстрації.

 

Стаття 21. Суб’єкти скликання сесій Ради

1. Сесії Ради, наступні після першої, скликаються Сільським головою з його ініціативи, але не рідше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше одного разу на місяць. При скликанні сесії Сільським головою сесію відкриває та веде Сільський голова.

 Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

4. У разі якщо Сільський голова або Секретар Радиу двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у частині третій цієї статті, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами Ради, які становлять не менш як одну третину складу Ради, або Постійною комісією Ради.

5. При скликанні сесії в порядку визначеному частиною четвертою цієї статті, порядок денний пленарного засідання формує ініціативна група депутатів в складі не менше ніж однієї третини загального складу Ради або постійна комісія, яка скликає сесію.

6. У випадку, якщо сесія скликана депутатами Ради, які становлять не менше як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням Ради - один з депутатів Ради.

7. Сесія  Ради  є  повноважною,  якщо  в  її  пленарному  засіданні  бере  участь  більше  половини депутатів від загального складу Ради.

 

 Стаття 22. Порядок денний сесії

1. Порядок денний сесії Ради формує Сільський голова не пізніше як за 10 (десять) днів до початку пленарного засідання відповідно до:

1.1. затвердженого радою плану роботи ради;

1.2. пропозицій Сільського голови;

1.3. пропозицій Секретаря  ради;

1.4. пропозицій депутатських фракцій, постійних комісій, депутатів;

1.5. пропозицій виконавчого комітету;

1.6.пропозицій, внесених у порядку місцевих ініціатив, громадських слухань, петицій.

Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2. Не рідше одного разу на квартал до порядку денного обов’язково вноситься питання про заслуховування інформації.

2.1 про роботу виконавчого комітету та виконавчих органів ради;

2.2 про виконання бюджету та рух коштів за основними розпорядниками;

3. Не рідше одного разу на півріччя вносяться питання про роботу постійних або тимчасових контрольних комісій та про виконання рішень і доручень ради.

4. Порядок формування порядку денного визначений частиною першою цієї статті Регламенту не застосовується у випадках визначених частинами другою - четвертою статті 26 цього Регламенту, а також для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

5. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проєкту порядку денного сесії, подається з проєктом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами цього Регламенту. Проєкти рішень проходять попереднє обговорення депутатами, постійними комісіями, а також при потребі можуть бути обговорені громадськістю та іншими зацікавленими сторонами, після розміщення на сайті Ради.

6. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності ”.

7. До проєкту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії. .

8. Проєкт порядку денного позачергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за день до сесії Ради.

9. Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії ради, можуть розглядатися профільною постійною комісією  ради в день проведення сесії . У виключних випадках питання, внесені до порядку денного позачергової сесії, можуть розглядатись на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях, якщо за це процедурно проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

10. Проєкт порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог цього Регламенту, зміни до нього обговорюються і приймаються в цілому за процедурним  рішенням Ради  більшістю від присутніх на засіданні депутатів.

11. Обговорення щодо включення питання до порядку денного сесії при умові, що воно розглядалось постійними комісіями, проводиться за скороченою процедурою.

12. Питання затвердженого порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій, ніж передбачена в ньому послідовності, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за процедурним рішенням  Ради, прийнятим після обговорення за скороченою процедурою більшістю голосів присутніх депутатів.

13. При цьому заслуховується виступ ініціатора додаткового питання до порядку денного з його обґрунтуванням, а також заслуховується виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії та представника відповідного виконавчого органу  ради.

 

 Стаття 23. Суб'єкти права внесення питань на розгляд ради (ініціатори).

1. Питання на розгляд Ради можуть вносити суб’єкти владних повноважень, визначених законодавством, а також громадяни України – члени територіальної громади в порядку, визначеному законодавством, Статутом територіальної громади та рішеннями Ради.

2. Ініціатор внесення є автором проєкту рішення (незалежно від того хто технічно підготував проєкт). Ініціатор внесення має право на визначення (заміну) доповідача (доповідати самостійно або доручити це іншій особі). Підставою для розгляду питання в Раді, залежно від того, хто із суб'єктів є ініціатором, можуть бути:

 розпорядження Сільського голови;

звернення постійної комісії до Сільського голови з наданням витягу з протоколу її засідання, на якому прийнято рішення щодо внесення питання на розгляд  Ради;

письмове звернення депутата (депутатів) до Сільського голови;

письмове звернення депутатської групи, фракції до Сільського голови, підписане її керівниками;

рішення виконавчого комітету ради про внесення питання на розгляд   ради;

протокол проведених відповідно до вимог Статуту територіальної громади загальних зборів громадян, на яких прийнято рішення про місцеву ініціативу;

рішення (резолюції) громадських слухань.

 

Стаття 24. Підготовка питань, що вносяться на розгляд ради

1. Підготовку питань, що вносяться на розгляд ради організовує Секретар Ради разом з структурними підрозділами апарату Ради та виконкому.

Працівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів Ради зобов’язані надавати ініціаторам проєктів рішень допомогу та інформацію, необхідну для підготовки проєктів рішень.

2. Проєкти рішень сільської ради складаються і подаються в електронній та паперовій формі та мають відповідати вимогам державних стандартів діловодства.

3. Секретар ради розглядає поданий проєкт, реєструє його у книзі реєстрації проєктів  рішень  ради, яка може вестись в електронній формі та  визначає  перелік  постійних комісій  Ради,  відповідних  структурних  підрозділів  апарату Ради та виконкому, виконавчих органів Ради, які мають попередньо розглянути чи завізувати проєкт. 

4. Проєкт рішення після його надходження та реєстрації невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів. При цьому, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення Ради оприлюднюються не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

5.Проєкт рішення разом із переліком комісій постійних комісій Ради та структурних підрозділів апарату Ради та виконкому, виконавчих органів, які мають розглянути або завізувати проєкт, передається до цих виконавців в порядку, встановленому вимогами діловодства для виконавчих органівРади. 

6. В окремих  випадках  Секретар  Ради  може  передати  зареєстрований  проєкт  з  переліком необхідних для розгляду та візування виконавців ініціатору його внесення для відповідного погодження. 

7. Секретар  передає  підготовлений  проєкт  рішення  ради  для  включення  до  проєкту  порядку денного за наявності віз уповноважених представників відповідних комісій ради,  відповідальних посадових осіб Ради та її виконавчих органів.

8. Погодження  проєкту  рішення  із  відповідними посадовими особами  та органами Ради  здійснюється  шляхом  проставлення віз: 

автора(рів) проєкту; 

керівників  виконавчого  органу  (органів)  ради,  до  компетенції  яких  належить  порушуване  питання,  чи  визначених  Секретарем  Ради  інших  осіб,  до  компетенції  яких  належить  це  питання; 

заступника сільського голови згідно з розподілом обов’язків;

керівника служби діловодства;

керівника юридичної служби; 

Секретаря Ради; 

голів відповідних профільних постійних комісій Ради. 

9. Візи проставляються на зворотній стороні першого примірника останнього аркуша  проєкту рішення і розміщуються таким чином: ліворуч – назва посади, праворуч– підпис і розшифрування підпису, знизу під назвою посади (або підписом) – дата візування.

10. У разі наявності у того, хто візує, зауважень і  пропозицій,  їх  викладають  на окремому аркуші, який зберігається разом з оригіналом рішення. 

11. Відповідальність за законність і достовірність текстів проєктів рішень несуть керівники виконавчих органів міської ради, заступники міського голови, депутати міської ради, які беруть участь у їх підготовці та погодженні.

12. До проєкту рішення додається пояснювальна записка, в якій вказується:

  1. потреба і мета прийняття рішення;
  2. прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення;
  3. порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проєктом рішення пропонується внести зміни до існуючого рішення Ради);
  4. результати  громадського  обговорення  чи  громадських  слухань  з  цього  питання,  якщо це передбачено законодавством або рішенням Ради для розгляду відповідного питання;
  5. інформація  про  погодження  проєкту  необхідними  виконавцями  чи  службами  відповідно до їх повноважень; 
  6. інформація  про  проведення  процедур  передбачених  для  прийняття  регуляторних  актів; 
  7. інша  інформація,  яка  на  думку  розробника  проєкту  є  важливою  для  прийняття  рішення. 

У випадку, якщо проєктом рішення пропонується скасувати рішення ради або внести в нього зміни, до проєкту рішення додається копія такого рішення Ради.

Подання пояснювальної записки не вимагається при поданні проєктів рішень, що стосуються земельних питань.

13. Додатки до проєктів рішень Ради погоджуються в тому ж порядку, що й проєкти рішень.

14. Текст проєкту рішення повинен складатися з таких частин:

1) мотивувальної (преамбули), в якій містяться посилання на закон, інший нормативний акт, обставини,мета, цілі, якими викликана необхідність прийняття рішення;

2) резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюються прийняті рішення, виконавці поставлених завдань;

3) заключної, в якій вказана постійна комісія, на яку покладається контроль за виконанням рішення, а також вказівка про набуття чинності рішення у випадку більш пізнього набуття чинності та спосіб його оприлюднення.

15.До проєкту рішення додаються, при необхідності, висновки відповідних постійних та тимчасових комісій ради.

16. Погоджені в установленому порядку проєкти рішень надходять до Секретаря Ради не пізніше, як за 12 (дванадцять) днів до початку пленарного засідання сесії сільської ради.

17. Проєкт рішення, що планується винести на розгляд Ради, подається Сільському голові через секретаря Ради не пізніше як за 11 днів до початку пленарного засідання сесії.

У виняткових випадках невідкладний проєкт рішення з відповідним обґрунтуванням може подаватися Сільському голові у термін менший визначеного.

18. Візування проєкту рішення є обов'язковим, але не тягне за собою відхилення проєкту рішення, зняття його з веб-сайту Ради тощо.

Отримання погоджувальних підписів (віз) є обов’язком ініціатора (автора проєкту). У випадках, коли авторами проєкту рішення є депутати, депутатські фракції (групи) або  постійні комісії – отримання погоджувальних підписів (віз) здійснюється відповідними структурними підрозділами апарату Ради та виконкому, виконавчими органами Ради відповідно до галузевої та іншої компетенції.

19. Проєкти рішень реєструються та розміщуються на веб-сайті відповідно до дати надходження.

 

 Стаття 25. Попередній розгляд проєктів рішень у постійних комісіях Ради

1. Винесенню питань на розгляд пленарного засідання Ради не пізніше як за 1 (один) день до сесії передує їх розгляд у постійних комісіях Ради, до сфери повноважень яких належать ці питання.

2. Постійні комісії Ради вивчають, попередньо розглядають і здійснюють підготовку проєктів рішень, висновків і рекомендацій до проєктів рішень, які належать до їх компетенції, здійснюють контроль за виконанням рішень Ради.

Проєкти рішень Ради підлягають обов’язковому розгляду у постійних комісіях.

Висновки і рекомендації постійних комісій обов’язково розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на сесії Ради.

3. У виняткових випадках при прийнятті невідкладних рішень на вимогу Сільського голови, Секретаря ради чи більшості депутатів присутніх на пленарному засіданні сесія більшістю голосів депутатів від загального складу Ради приймає процедурне рішення про проведення засідання відповідної комісії з розгляду ініційованого питання, яке може бути проведене під час перерви у пленарному засіданні.

4. Проєкти рішень та матеріали, підготовлені з недотриманням вимог цього Регламенту, приймаються до розгляду на сесії  Ради, як виняток, лише у випадку, коли вони вимагають термінового вирішення, були розглянуті на профільній постійній комісії та завізовані головами профільних постійних комісій і вносяться до порядку денного сесії  в порядку їх надходження.

 

 Стаття 26. Пленарні засідання Ради.

1. Тільки на пленарних засіданнях Ради вирішуються питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції Ради, а саме:

1) затвердження регламенту ради;

2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом;

5) затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання;

6) утворення за поданням сільського, селищного, міського голови інших виконавчих органів ради;

7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

8) застосування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

9) заслуховування звіту сільського, селищного, міського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради;

10) прийняття рішення про недовіру сільському, селищному, міському голові;

11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;

16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови у випадках, передбачених цим Законом;

18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського голови;

20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

21) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

22) схвалення угод про об’єднання єврорегіонального співробітництва, прийняття рішень про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва, про приєднання до такого об’єднання або про вихід з нього, затвердження статуту об’єднання єврорегіонального співробітництва та внесення до нього змін;

23) прийняття рішень про вступ до європейського об’єднання територіального співробітництва та про вихід з такого об’єднання;

24) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

25) розгляд прогнозу місцевого бюджету, затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

26) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;

27) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

28) утворення місцевих фондів фінансової підтримки кінематографії, у тому числі програм грантової, конкурсної або позаконкурсної підтримки кінематографії, визначення умов та порядку використання цих фондів;

29) прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;

30) прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

31) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

32) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

33) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної власності, у тому числі на умовах концесії, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради;

34) прийняття рішень про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах та у господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді; про затвердження порядку утворення наглядової ради, порядку призначення членів наглядової ради комунального унітарного підприємства; про визначення кола питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради комунального унітарного підприємства; про встановлення вимог до незалежних членів наглядової ради комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді;

35) визначення критеріїв відбору незалежного аудитора та критеріїв віднесення комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді, до таких, фінансова звітність яких (у тому числі консолідована) підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, та затвердження порядку такої перевірки і порядку залучення незалежного аудитора;

36) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

37) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

38) вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

39) прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста, у формах, визначених статтею 4 Закону України "Про співробітництво територіальних громад", щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень, пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад;

40) заслуховування звітів, пов’язаних із здійсненням відповідно до Закону України "Про співробітництво територіальних громад" співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста;

41) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

42) затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;

43) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

44) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

45) прийняття рішень про утворення кінокомісії, організацію територій та об’єктів як привабливих локацій для кінозйомок, а також ефективне використання потенціалу української сервісної індустрії в галузі кінематографії, формування бази даних відповідних об’єктів, визначення умов їх використання;

46) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

47) створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

48) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

49) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

50) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

51) затвердження договорів, укладених сільським, селищним, міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

52) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

53) встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

54) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

55) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

56) прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

57) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом;

58) затвердження статуту територіальної громади;

59) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

60) прийняття рішень щодо виконання положень статей 7, 11, 12, 20, 24 Закону України "Про засади державної мовної політики";

61) надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

62) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;

63) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради.

64) вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;

65) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

66) визначення шляхів стимулювання користування електромобілями та іншими екологічними видами транспорту;

67) затвердження вимог до облаштування майданчиків для паркування транспортних засобів з урахуванням норм, нормативів, стандартів у сфері благоустрою населених пунктів, державних будівельних норм, технічних умов, Правил дорожнього руху та інших нормативних документів;

68) встановлення плати за доступ до об’єкта будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності відповідно до Закону України "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж";

69) інші питання, що згідно закону вирішуються виключно на пленарних засіданнях Ради.

2. На початку пленарного засідання Рада визначає порядок роботи. Пленарне засідання Ради відбувається в наступному порядку:

реєстрація депутатів;

вступне слово головуючого про відкриття пленарного засідання сесії Ради;

затвердження порядку денного та почасового регламенту роботи пленарного засідання сесії Ради;

вирішення процедурних питань проведення пленарного засідання сесії Ради;

обговорення питань порядку денного пленарного засідання сесії Ради та голосування по них;

закриття сесії Ради.

3. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання сесій Ради Сільський голова. У випадку, передбаченому частиною шостою статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” пленарне засідання сесії Ради відкриває, веде і закриває Секретар Ради.

У випадку, передбаченому частиною дев’ятою статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пленарне засідання сесії Ради відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входять до її складу, а веде за рішенням Ради один з депутатів Ради. У випадку, передбаченому ч. 5 ст. 33 цього Регламенту, у разі відсутності Сільського голови та Секретаря Ради, а також якщо Сільський голова та Секретар Ради не мають можливості або відмовляються вести пленарне засідання Ради, покидають сесійний зал під час ходу пленарного засідання у випадках, не передбачених Регламентом Ради, його ведення  за процедурним рішенням Ради доручається одному з депутатів Ради. Особа, яка веде пленарне засідання ради, є головуючим.

Про відкриття сесії Ради головуючий оголошує  на початку першого пленарного засідання.

  1. Перерва оголошується, як правило, через кожні 2 (дві) години роботи пленарного засідання сесії Ради тривалістю до 1 години. 

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь