Більче-Золотецька громада
Тернопільська область, Чортківський район

План соціально-економічного розвитку Більче-Золотецької ОТГ на 2018-2020 р.р.

 

ПЛАН

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

БІЛЬЧЕ-ЗОЛОТЕЦЬКОЇ   

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ

НА 2018-2020 р. р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ВСТУП

План соціально-економічного розвитку Більче-Золотецької об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 р.р. (надалі План) розроблений виконавчим комітетом на основі аналізу поточної ситуації в господарському комплексі об’єднаної громади виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася на відповідній території, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади.

 Програма розроблена на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”; Закон України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”;  Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 р. № 1602- ІІІ; постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»; Постановаи КМУ “Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018 - 2020 роки” від 31 травня 2017 року № 411; Наказу Мінрегіону України “Про затвердження методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та  програмних документів соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади” від 30 березня 2016 року № 75, Стратегії  розвитку  Тернопільської  області на період до 2020 року та Плану  заходів з її реалізації , затверджених рішенням Тернопільської обласної ради від 04 січня 2016 року №28 та від 02 серпня 2017 року №694  ,  на основі результатів аналізу проблем та першочергових потреб громадян, які проживають на території  об’єднаної територіальної громади.    

У Плані  визначено цілі та завдання соціально-економічної  політики сільської ради на 2018-2020р. спрямовані на розвиток об’єднаної територіальної роботи з  благоустрою, виконання  ремонтних робіт на об’єктах комунальної власності, наповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення  об’єднаної територіальної громади.  План  підготовлений  з метою висвітлення  єдиної політики розвитку сільської об’єднаної територіальної громади , реалізації пріоритетів, які б забезпечили темпи зростання економіки та передумовою для економічно - обгрунтованого використання бюджетних коштів при формуванні місцевого бюджету.

Заходи Плану  фінансуються за рахунок коштів бюджету сільської ради, субвенцій з державного бюджету, коштів  одержаних від платників  різного роду податків,акцизних,  ринкових зборів та інших надходжень до бюджету у відповідності до програм пов’язаних із децентралізацією влади.

У процесі виконання План  може уточнюватися. Зміни і доповнення до Плану затверджуються сесією Більче-Золотецької сільської ради за поданням сільського голови або відповідних постійних депутатських комісій.

Звітування про виконання Плану  здійснюється за підсумками півріччя та року.

ІІ. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

ІІ.1 . Географічне розташування  Більче-Золотецької  об’єднаної територіальної громади , опис суміжних територій

 Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Борщівського   району Тернопільської області.

Відстань від адміністративного центру громади до районного центру м.Борщів  - 18 км.

          Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру м.Тернопіль – 110 км.

Територія громади межує з:

 1. З півночі – землі Глибочецької  сільської ради ;
 2. З сходу -  землі Борщівської обєднаної територіальної громади ;
 3. З півдня  та заходу  – землі Заліщицького району .

 

На території громади розташовані населені пункти:

село Більче-Золоте  - 1719  жителів; 774 господарських дворів;  площа – 3660  га;

село Монастирок  - 205 жителів; 114 дворів, площа  - 742  га ;

село Мушкарів  - 101 житель, 76 дворів , площа -  488 га;

село  Юрямпіль – 262 жителі, 148 дворів , площа -  579 га,

село Олексинці – 948 жителів , 326 дворів , площа -  1464  га ;

село Шершенівка – 634 жителі, 264 двори, площа -  1620 га

 

Основним ресурсом  в Більче-Золотецькій  ОТГ є земля. І результатом проведеного анкетування це однозначно підтверджено.

Загальна площа земель  території ОТГ становить 8553 га. 

Площа землі сільськогосподарського призначення  на території ОТГ становить –  6657  га

Землі лісогосподарського призначення – 1001  га;

Землі водного фонду – 212 га;

Землі рекреаційного призначення –  16 га;

Землі запасу – 1245 га

Землі резервного фонду –   216  га

 

ІІ.2. Демографічна ситуація та ринок праці в об’єднаній  територіальній  громаді

Населення  .

 

Категорії населення

         Всього, чол..

     

Чисельність наявного населення, станом на 01.01.2017 року

3867

     

Чисельність постійного населення

3905

     

Кількість чоловіків

1781

     

Кількість жінок

1388

     

Працездатного населення

1483

     

Пенсіонерів

1434

     

Дітей                                                                   

Кількість зареєстрованих  безробітних осіб   42                      

Рівень зареєстрованого безробіття %          11%

Середньомісячна заробітна плата найманого працівника                                                     4500    

440

     

 

Демографічну ситуацію сіл, які входять до складу ОТГ назвати стабільною не можна, оскільки не має природного приросту населення, а спостерігається його зменшення.

Зокрема, в 2016 році по Більче-Золотецькій  сільській раді народилося  24  дітей, померло 62 осіб, (природнє зменшення населення склало –  38  осіб). У 2017 році народилось  21 дітей, померло – 60 осіб (природнє зменшення населення склало 39  осіб).  Проте, позитивним є те, що створюються молоді сім’ї і відповідно формується потенціал розвитку населених пунктів. У 2016 році зареєстровано  12 шлюбів, а у 2017 році -    14   шлюби.

В загальній структурі постійного населення відсотки займає 38  населення в працездатному віці,   36,7 відсотки – пенсіонери та 3,5  інваліди, 11,2  відсотки – діти.

       Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в громаді , формуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та добробуту населення. Подолання фінансової кризи та поліпшення економічного рівня життя  населення призведе до покращення   демографічного стану сіл, збільшення  населення, в т.ч. молоді, проте цей процес є  тривалим і складним.

 

ІІ.3. Стан розвитку інфраструктури об’єднаної територіальної громади

Загальна протяжність доріг комунальної власності – 84   км. У цілому по громаді мережа доріг загального користування забезпечує транспортне сполучення між населеними пунктами. Всі населені пункти забезпечені під’їздами з твердим покриттям. Транспортне сполучення у сільській місцевості дорогами загального користування забезпечує доступність сіл до районного центру.

Однією з найважливіших проблем об’єднаної громади є стан дорожнього покриття на переважній більшості доріг. Щороку проводиться ямковий ремонт доріг, але ці заходи не можуть в повній мірі вирішити проблему.

Газифіковано житлових будинків – 84,9%.

Централізованим водопостачанням частково забезпечені села Більче-Золоте , Олексинці .

Використовується також питна вода з індивідуальних криниць та свердловин.

 

 

Освіта

Дошкільна освіта. На території Більче-Золотецької  ОТГ функціонує 3 дошкільних навчальних закладів, що обслуговують 70 дітей дошкільного віку

Дошкільні навчальні заклади Більче-Золотецької  ОТГ

Назва дошкільного навчального закладу

Місце розташування

Кількість дітей

1

ДНЗ «Веселка»

с.Більче-Золоте

36

2

ДНЗ «Пролісок»

с.Олексинці

19

3

ДНЗ «Мрія»

с. Шершенівка

15

 

Загальна середня освіта. Система освіти ОТГ являє собою сучасну сталу мережу освітніх закладів, що задовольняють освітні потреби населення. Належне кадрове забезпечення галузі сприяє ефективному функціонуванню освіти.

Загальна середня освіта в Більче-Золотецькій  об’єднаній територіальній громаді представлена 5 загальноосвітніми закладами. В школах навчається    304   дітей. Загалом охоплення шкільною освітою в громаді складає 100%. Діти, що проживають у віддалених населених пунктах, забезпечені двома  шкільними автобусами. На базі Більче-Золотецької ЗОШ створюється  опорний навчальний заклад.

Система загальноосвітніх навчальних закладів Більче-Золотецької ОТГ

Назва навчального закладу

Кількість учнів

1

 Більче-Золотецька  загальноосвітня школа І- ІІІ ст.

175

2

Олексинська  загальноосвітня школа І-ІІ ст.

69

3

Шершенівський НВК

46

4

Монастирська ЗОШ І ст..

6

5

Юрямпільська ЗОШ І ст..

8

Культура

Культурно-освітню роботу в Більче-Золотецькій  об’єднаній територіальній громаді здійснюють 6 клубних установ, 5 бібліотечних закладів.

Також на території громади є Більче-Золотецька дитяча музична школа, в якій  навчається   114    дітей .

Робота закладів культури спрямована на збереження і розвиток української національної культури, активізації діяльності закладів культури, шляхів збереження існуючої мережі і посилення їх ролі в розгортанні процесів національно-культурного відродження, поліпшення матеріально-технічної бази. Проводяться свята, фестивалі, конкурси, інші культурно-мистецькі заходи, пов'язані з відзначенням календарних та пам'ятних дат в Україні.

Система медичних закладів ОТГ

Охорона здоров’я на території  Більче-Золотецької  ОТГ  системою Первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД), складається з 4 фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП) та 2 амбулаторій загальної практики  сімейної медицини.

Також на території  громади діють  2  аптеки та  3 аптечних пункти , що забезпечують  мешканців громади всіма необхідними медикаментами.

Назва лікарняного закладу

Місце розташування

Чисельність лікарів,медперсоналу

1.

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини

С.Більче-Золоте

2,25 ставки  лікарів

 4,25 Медперсонал

2.

Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини

С.Шершенівка

0,5 ставки лікаря

 2  Медперсоналу

3.

Олексинський  ФАП

С.Олексинці

1 медсестра

1 фельдшер

4.

Монастирський  ФП

С.Монастирок

 

1 фельдшер

5.

Мушкарівський  ФП

с. Мушкарів 

 

1 фельдшер

6.

Юрямпільський  ФП

С. Юрямпіль

1 фельдшер

Також на території  громади функціонує Більче-Золотецька обласна фізіотерапевтична лікарня  реабілітації  та  пункт  екстреної швидкої  допомоги .

Промислова та агропромислова інфраструктура

На території об’єднаної територіальної громади переважають особисті селянські господарства, для яких характерні : невелика площа господарства, низька продуктивність, використання ручної робочої праці. Велику частину земель орендують сільськогосподарські підприємства , які використовують сучасну техніку та технології. Галузь сільського господарства, як базова, є "локомотивом" у забезпеченні економічної безпеки ОТГ.

У галузі рослинництва в цілому  сконцентровано 62 % зернових та зернобобових культур, у тому числі 34  % - озимої пшениці, 28 % - ярого ячменю,  38 % - технічних культур.

 Рослинницька сфера зорієнтована переважно на вирощування зернових та технічних культур. Вони є лідерами за обсягами та дохідністю виробництва, відповідають ефективній інфраструктурі ринку, та сприяють  формуванню відповідного попиту.

Сільськогосподарський комплекс громади представлений ТОВ «Корпорація «Колос-ВС» , ТОВ «Агрополіс» , ФГ «Грицюк» , «Ант», «Веселка», «Темп» , «Світанок», «Едельвейс» , «Руслана» .  У сільському господарстві зайнято близько 240 осіб економічно активного населення.

По господарствах ОТГ усіх форм власності відбувається ефективне оновлення та заміна морально застарілих марок тракторів, комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки.

Протягом 2017 року перевага надається придбанню економічно – вигідніших моделей ґрунтообробної та зернозбиральної техніки, використанню широкозахватних агрегатів і агрегатів, які за один прохід виконують декілька операцій та значно скорочують витрату паливно-мастильних матеріалів на один гектар сільськогосподарських угідь.

На території громади  працює ТОВ «Акванова Інвестмент», Юрямпільський  цегельний завод , ПП «Незалежність» , ПП «Зеніт» , в яких працює понад 80 чол.

Стан навколишнього природного середовища

Стан навколишнього природного середовища Більче-Золотецької  ОТГ можна охарактеризувати, як задовільний.

Забруднення ґрунту у межах норми відбувається при використанні засобів хімізації в аграрному секторі ОТГ.

У ОТГ відсутні підприємства, які скидають забруднюючі речовини у поверхневі води.

У 2016 році побудовано очисні споруди в Більче-Золотецькій фізіотерапевтичній лікарні реабілітації .

ІІ.3.  Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку

Основними проблемами соціально-економічного розвитку Більче-Золотецької  громади є:

 • Від’ємний природний  приріст,зменшення кількості населення,старіння населення;
 • нераціональне використання земельних ресурсів сільськогосподарського  призначення;
 • безробіття та наявність тіньової зайнятості населення;
 • зниження купівельної спроможності населення через низькі реальні доходи;
 • погіршення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури;
 • недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я, освіти, культури;

 

Вирішення цих проблем планується шляхом реалізації основних пріоритетних напрямів, завдань та заходів, які передбачені Планом соціально-економічного розвитку Більче-Золотецької об’єднаної територіальної громади на 2018-2020р.р. Основною метою соціально-економічного розвитку громади є створення умов для подальшого економічного зростання, наповнення місцевого бюджету коштами, покращення на цій основі бюджетного фінансування установ освіти,  культури,  охорони здоров’я, соціального захисту та поліпшення життя населення.

Порівняльні переваги розвитку Більче-Золотецької  об’єднаної територіальної громади, визначені у результаті аналізу сильних сторін і можливостей

 • Сильними сторонами Більче-Золотецької  об’єднаної територіальної громади (ОТГ) є переважання ґрунтів чорноземного типу в загальній кількості земель сільськогосподарського призначення, потужний сільськогосподарський комплекс. Ці сильні сторони є порівняною перевагою ОТГ, оскільки можуть бути підтримані такою можливістю, як зростання в середньостроковій перспективі попиту на сільськогосподарську продукцію. Зокрема, сприятимуть розвитку сільськогосподарського виробництва на основі різноманітних форм власності і видів господарювання та створення для них рівних економічних умов, необхідних для самостійної та ініціативної роботи .
 • Великий запас покладів піску, глини  та гіпсу. На території  громади є 4 піщаних кар’єри, 2 глиняних ,  зроблено дослідження , які доказали великий  запас гіпсів.
 • Подальше створення сприятливих умов для підвищення конкурентоспроможності  Більче-Золотецької  ОТГ сприятиме залученню таких сильних її сторін, як наявність досить розширеної соціальної інфраструктури, розвинута мережа туристичних маршрутів , адже громада має великий  туристичний  потенціал – печера  «Вертеба» , Печерний храм в с.Монастирок , Дністровський  каньйон, Більче-Золотецький парк-памятка садово-паркового мистецтва .
 • Додатковими порівняльними перевагами Більче-Золотецької  ОТГ можуть стати:
 1. можливість реалізації заходів за участю громадськості щодо поліпшення  благоустрою населених пунктів та їх соціально-економічного розвитку;
 2. запуск  асфальтного  заводу ;
 3. створення   кінно-спортивної  школи .

ІІ.4.  Фінансово-бюджетна ситуація ОТГ

  Головною метою є формування достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку ОТГ та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

 

Доходи бюджету ОТГ:

№ п/п

назва коду

       

 

1

Орендна плата з юридичних осіб

379,0

     

 

2

ПДФО, що сплачуються податковими агентами із доходів платників податку у вигляді заробітної плати

1280,0

     

 

3

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий( звітній) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

696,8

     

4

ПДФО, що сплачуються податковими агентами із доходів платників податку інших ніж заробітна плата

720,0

     

 

5

Єдиний податок з фізичних осіб

200,0

   

450,000

 

6

Земельний податок з юридичних осіб

149,7

   

247,000

 

7

Орендна плата з фізичних осіб

54,5

   

120,000

 

8

Земельний податок з фізичних осіб

89,7

   

81,500

 

9

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

2,5

   

20,000

 

10

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

90,3

   

16,000

 

11

Єдиний податок з юридичних  осіб

1,5

   

13,000

 

12

ПДФО, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування

70,0

   

9,760

 

13

Плата за надання інших адміністративних послуг

0,5

   

2,000

 

ж14

Інші надходження

14,9

   

1,000

 

15

Надходження від орендної плати за користування  цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

2,0

   

0,800

 

16

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

0,2

   

0,100

 

17

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

0,5

   

0,100

 

18

ВСЬОГО

3751,6

   

12518,860

 

 

ТРАНСФЕРТИ

       

 

1

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюжетам

5460,5

   

5257,700

 

2

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

2990,3

   

2366.900

 

3

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я

3527,9

   

1754,100

 

 

ВСЬОГО

11978,7

   

9378,700

 

 

СПЕЦФОНДИ

       

 

1

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарним джерелами забруднення

5,0

     

 

2

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

3,6

     

 

3

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25,0

     

 

 

ВСЬОГО

33,6

     

 

 

Загальна сума, всього

15763,9

 

                     


На даний час декілька установ та організацій , що знаходяться на території  Більче-Золотецької  ОТГ сплачують ПДФО до інших місцевих бюджетів, що є проблемою для Більче-Золотецької  сільської ради.

ІІ.5. Результати SWOT- аналізу

SWOT – аналіз розвитку території

Сильні сторони

Слабкі сторони

1

Географічне розташування села вигідне

1

Незадовільний стан окремих асфальтових і гравійних доріг

2

Високий рівень освіченості

2

Недостатня кількість високооплачуваних робочих місць на селі

3

Збереження національних традицій та багате історичне минуле

3

Відсутність матеріальної бази для розвитку культури

4

Активно проходить процес формування громадського суспільства

5

Відсутність норм соціальної відповідальності

5

Достатній запас природних ресурсів

6

Недостатнє фінансування і підтримка інфраструктури села

6

Наявність інфраструктури транспорту та зв’язку

7

Недостатній рівень кооперативного руху на селі

7

Кількість працюючих – 1300чол.  ,молодих людей віком від 14 до 35 років – 856 чол.  , дітей – 402 осіб.

8

Природний приріст від’ємний

       

 

Можливості

Загрози

1

Залучення інвестицій (державних, іноземних, приватних )

1

Політична нестабільність в державі

2

Ріст наявних річних доходів населення

2

Старіння населення та зменшення кількості населення

3

Розвиток сільського зеленого туризму та агроекологічного поселення

3

Недостатня кількість державних коштів для розвитку інфраструктури

4

Створення високооплачуваних робочих місць в селі

4

фінансова нестабільність

5

Активна підтримка міжнародних організацій

5

Економічна криза

6

Сплата підприємств  ПДФО до бюджету Більче-Золотецької  ОТГ

6

Недостатня законодавча база

ІІІ. Цілі та пріорітети розвитку ОТГ на 2018-2020 роки.

Створення умов для повернення молоді в населені пункти громади :

створення фонду підтримки підприємництва ;

 • розвиток соціальної  інфраструктури:

Енергозбереження та енергоефективність

 • здійснення капітальних та поточних ремонт об’єктів соціальної сфери із застосування енергозберігаючих технологій (утеплення, заміна вікон, дверей тощо);
 • придбання та встановлення енергозберігаючих котлів

Екологія та туризм

 • розчищення річки Серет ;
 • облаштування місць відпочинку;
 • створення готельного комплексу .

Розвиток громадського суспільства

 • активізація участі громадськості в управлінні місцевими справами;
 • врахування громадської думки в управлінському процесі, удосконалення системи комунікацій між органами місцевого самоврядування та громадськістю; 

ІУ.   Основні завдання та механізми реалізації Плану

Метою розроблення Плану соціально-економічного розвитку громади  - є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку Більче-Золотецької   ОТГ, забезпечення соціальної та економічної єдності, створення необхідних умов для планомірного і послідовного наближення рівня життя мешканців громади до європейських стандартів.

Для досягнення мети плану було визначено стратегічні, операційні цілі, а також завдання, необхідні для досягнення соціально-економічного розвитку громади.

 

Перелік стратегічних, операційних, цілей та завдань громади

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання

1.Покращення  інфраструктури громади

1.1.Покращення стану дорожнього покриття

1.1.1.Поточний та капітальний ремонт доріг

1.1.2.Ремонт та будівництво мостових переходів

1.1.3.Закупівля техніки та створення  комунального підприємства

1.2.Забезпечення централізованим водопостачанням

1.2.1.Розробка та підтримка проектів водопостачання

 

1.3.Покращення технічного стану громадських будівель

1.3.1Капітальний та поточний ремонт адміністративних будинків з придбанням відповідного

 інвентаря, офісної та комп’ютерної техніки

1.3.2Реконструкція,капітальний та поточний ремонт приміщень закладів освіти

1.3.3 Капітальний та поточний ремонт приміщень закладів культури

 

   
   

 

1.4.Створення рекреаційних зон та зон для відпочинку

1.4.1.Облаштування парків та скверів для відпочинку людей

1.4.2.Облаштування охоронних зон річок під пляжі

1.4.3. Реконструкція  готельного комплексу 

2. Підвищення рівня громадської свідомості

2.1.Підвищення екологічної свідомості

2.1.1.Забезпечення організованого вивозу сміття, ліквідація стихійних сміттєзвалищ,

паспортизація сміттєзвалищ

2.1.2.Висвітлення у місцевих ЗМІ та офіційному сайті громади важливості збереження

 Екології

2.2.Покращення якості медичного обслуговування

2.2.1.Поточний ремонт закладів охорони здоров’я

2.2.2.Модернізація медичного обладнання

2.2.3.Купівля - транспортного засобу для забезпечення надання невідкладної

лікарської допомоги

2.2.4.Вирішення кадрових проблем

 

2.3.Підтримка інституту сім’ї і дитини

2.3.1.Матеріальна допомога сім’ям, які опинились в складних  життєвих умовах

2.3.2.Реклама державних, регіональних програм підтримки житлового будівництва

 для молодих сімей

 

 

Завдання та заходи із визначенням їх змісту та способу виконання , термінів виконання , обсягів та джерел фінансування з розбивкою по роках

№ пп

Завдання та заходи Програми економічного і соціального розвиткуБільче-Золотецької  ОТГ  на 2018-2020 роки

Термін   виконання

Джерела фінансування

Державний бюджет, тис. Грн

Місцевий  бюджет, тис. Грн

Інші джерела 

тис. Грн

1

Виготовлення проектно-кошторисних  документацій на капітальні  ремонти  об’єктів соціально-культурної сфери

2018 р    

-

320,0

30,0

2

Благоустрій сіл та селищ Більче-Золотецької  об’єднаної територіальної громади

2018-2020 р р.

-

800,0

200,0

3

Поточний ремонт доріг  до с. Шершенівка, Монастирок, Мушкарів, Юрямпіль

2018-2020р. р

2400,0

1500,0

500,0

4

Поточний ремонт дорожнього покриття сільських вулиць сіл громади

2018-2020р. р

-

2000,0

500,0

5

Капітальний ремонт дорожнього покриття сільських вулиць

2018-2020 р. р

2000,0

3000,0

500,0

6

Капітальний ремонт мостів через р. Серет

2018 р

200,0

400,0

100,0

7

Капітальний та поточні ремонти закладів освіти

2018-2020р.р.

1200,0

900,0

100,0

8

Капітальні та поточні ремонти закладів культури

2018-2020 р.р

800,0

800,0

 

9

Капітальні та поточні ремонти закладів охорони здоровя

2018-2020 р

0

300,0

120,0

10

Капітальні та поточні ремонти органів місцевого самоврядування

2018 р

0

400,0

 

11

Реконструкція готельного комплексу

2018-2019 р. р

400,0

1600,0

 

12

Реконструкція Більче-Золотецького парку –памятки садово-паркового мистецтва

2018-2020 р

200,0

1400,0

1200,0

13

Паспортизація сміттєзвалищ

2018 р

0

100,0

 

14

Закупівля  сміттєвих баків та інших товарів для  роздільного сортування  сміття

2018 р

0

300,0

 

15

Закупівля дитячих майданчиків

2018 р

 

300,0

 

16

Закупівля спортивного майданчика

2018 р

0

200,0

120,0

17

Реконструкція вуличного освітлення в с.Шершенівка, Монастирок, Мушкарів, Юрямпіль

2018 р

0

300,0

 

18

Придбання  санітарного автомобіля для закладів охорони здоровя

2019 р

500,0

300,0

 

19

Капітальний ремонт приміщення  пункту швидкої допомоги

2018 р

0

300,0

 

20

Капітальний ремонт приміщення музею села Більче-Золоте

2018 р

0

200,0

 
 

Разом :

 

7700,0

15220,0

3370,0

     

У.    Механізм моніторингу та оцінки результативності реалізації Плану.

Основною метою моніторингу є забезпечення реалізації та постійної підтримки актуальності Плану соціально-економічного розвитку Більче-Золотецької  ОТГ.

У ході моніторингу виконання Плану вирішуються наступні завдання:

 • Стимулювати реалізацію Плану в цілому та в окремих цілях і завданнях;
 • Оцінити ступінь досягнення бачення, стратегічних та операційних цілей Плану, надати інформацію для прийняття рішень про розподіл ресурсів на досягнення цілей чи про їх коригування;
 • Оцінити ступінь реалізації цілей, надати інформацію для уточнення і коригування цілей.

Пропозиції з коригування та оновлення Плану за стратегічними та оперативними цілями,завданнями  можуть вноситись:

 • Членами Виконавчого комітету Більче-Золотецької сільської ради;
 • Відповідальними за виконання стратегічних та оперативних цілей,завдань;
 • Депутатами сільської ради;
 • Зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та жителями громади.

Пропозиції щодо коригування основного тексту Плану соціально-економічного розвитку розглядаються і обговорюються на чергових та позачергових засіданнях Виконавчого комітету Більче-Золотецької  сільської ради і виноситься на розгляд сесії сільської ради.

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь